Váš partner pre strechy

Na všetky škridle Röben -50%

Jarná akcia Tondach až do -60%

Škridle KM-BETA až do -50%

Škridle Terran až do -50%

Farebný odkvapový systém

Plechové krytiny

Keramické krytiny

Betónové krytiny

Plechové krytiny

Strešné panely

Odkvapový systém

Klampiarska výroba

3. Spracovanie návrhu riešenia

2. Obhliadka stavby, zameranie

1. Analýza požiadaviek klienta

ROBÍME TO INAK

6. Vypracovanie vizualizácie 3D

5. Vypracovanie projektovej dok.

4. Vypracovanie cenovej ponuky

ROBÍME TO INAK

9. Odovzdanie stavby strechy

8. Kontrola stavebných prác

7. Realizácia stavby strechy

ROBÍME TO INAK