Vypracujeme cenovú ponuku na dodanie a montáž krovu.

Väzníkový krov

Väzníkový krov je ľahká, priestorovo stužená konštrukcia ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov nazývaných priehradové väzníky. Väzníkové krovy sú efektívnou možnosťou riešenia krovov, vhodnou na všetky typy striech. Ide o ľahkú strešnú konštrukciu, ktorá nevyžaduje výstavbu stropu nad posledným podlažím. Priehradové väzníky sú osadené pomocou auto-žeriavu do požadovanej polohy ukotvené oceľovými L-profilmi do kompletného krovu.

Výhody väzníkového krovu:

- Úspora spotreby dreva oproti klasickému krovu pri zložitejších tvaroch
- Rýchla montáž, približne 1 deň
- Nižšia hmotnosť oproti klasickému krovu
- Možnosť preklenutia väčšieho priestoru až do rozpätia 20 m
- Montáž SDK stropu priamo na spodnú vodorovnú časť väzníkov

Nevýhody väzníkového krovu:

- Priestor krovu nie je možné využiť ako obytné podkrovie, len ako úložný priestor
- Výhodný len do sklonu približne 30°

Tradičný krov

V dnešnej dome sa preferuje z tradičných krovov hambalkový, alebo so stojatou stolicou, kde je možnosť využitia obytného podkrovného priestoru a zároveň nižšia spotreba dreva.

Výhody tradičného krovu

- Podkrovný priestor je možné využiť ako obytné podkrovie
- Vhodný aj na väčšie sklony ako 30°

Nevýhody tradičného krovu

- Nevhodný na nízke sklony pod 20°, kedy nie je možné využiť podkrovný priestor ako obytné podkrovie a vychádza drahšie ako väzníkový krov
- Obmedzený rozpon, preklenutia bez ďalších dodatočných nosných stien, alebo stĺpov
- Pri zložitejších tvaroch a väčších rozpätiach vychádza drahšie, ako väzníkový krov

Porovnanie

Pokiaľ chcete plnohodnotne využívať priestor krovu, ako obytné podkrovie je tradičný krov viac-menej jediná možnosť. Výhodnejší je takisto, pokiaľ chcete väčší sklon strechy (nad 30°) a preklenujete menšie rozpätia (približne do 8-10 m) pri pomerne jednoduchom tvare strechy. Tradičnému krovu najviac sedí sedlová strecha na domoch s jednoduchým obdĺžnikovým tvarom.
Pokiaľ však neplánujete využívať priestor krovu ako obytné podkrovie a chcete strechu s miernym sklonom (pod 25°) alebo zložitejším tvarom, je pre vás pravdepodobne vhodnejší väzníkový krov. Takisto pokiaľ preklenujete väčšie rozpätia, napríklad máte dom v tvare štvorca o rozmeroch 12x12 m, bez vnútorných nosných stien, alebo stĺpov, potom je väzníkový krov viac-menej jediná možnosť.